วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2554

แนวทางการเล่นหมาป่า การอัพสเตตัส และ สกิล ต่างๆ

หมาป่า : Warrior
นักดาบที่เก่งกาจทั้งในการโจมตีระยะใกล้และกลาง ทั้งยังมีทักษะสามารถคอยช่วยเหลือเพื่อนๆ
เป็นเหมือนหัวหน้ากลุ่มของพวกฮีโร่

Image

สกิลสายพื้นฐาน

Image
Combo1 - เพิ่มการโจมตีปกติครั้งที่ 2
Combo2 - เพิ่มการโจมตีปกติครั้งที่ 3
Combo3 - เพิ่มการโจมตีปกติครั้งที่ 4

Image
AirSlasher1 - รวมพลังแล้วฟันดาบออกไป ทำความเสียหายให้กับเป้าหมายด้านหน้าทั้งหมด (2 sec charge)
AirSlasher2 - รวมพลังแล้วฟันดาบออกไป ทำความเสียหายให้กับเป้าหมายด้านหน้าทั้งหมด (4 sec charge)
AirSlasher3 - รวมพลังแล้วฟันดาบออกไป ทำความเสียหายให้กับเป้าหมายด้านหน้าทั้งหมด (6 sec charge)

Image
Perseverance1 - เพิ่มระยะเวลาของสถานะทางบวกขึ้น 30%
Perseverance1 - เพิ่มระยะเวลาของสถานะทางบวกขึ้น 50%

Image
DoubleArt1 - ทำให้หมาป่ามีโอกาสใช้ท่าสกิลโดยไม่มี cool down (10%)
DoubleArt2 - ทำให้หมาป่ามีโอกาสใช้ท่าสกิลโดยไม่มี cool down (20%)
DoubleArt3 - ทำให้หมาป่ามีโอกาสใช้ท่าสกิลโดยไม่มี cool down (30%)
DoubleArt4 - ทำให้หมาป่ามีโอกาสใช้ท่าสกิลโดยไม่มี cool down (40%)

Image
StatPlus1 - เพิ่มค่าพลังพื้นฐานทั้งหมดขึ้นอีก 2 หน่วย (+2 All Stats)
StatPlus2 - เพิ่มค่าพลังพื้นฐานทั้งหมดขึ้นอีก 2 หน่วย (+2 All Stats)
StatPlus3 - เพิ่มค่าพลังพื้นฐานทั้งหมดขึ้นอีก 2 หน่วย (+2 All Stats)
StatPlus4 - เพิ่มค่าพลังพื้นฐานทั้งหมดขึ้นอีก 2 หน่วย (+2 All Stats)

Executioner1 - ท่าโจมตีสุดท้ายของหมาป่า หยุดเวลาแล้วระบำดาบสังหารเหยื่อในฉากทั้งหมด
Executioner2 - ท่าโจมตีสุดท้ายของหมาป่า หยุดเวลาแล้วระบำดาบสังหารเหยื่อในฉากทั้งหมด

Image

สกิลสาย Paladin

Image
BraveSpirit1 - ร่ายเวทที่ให้สถานะ Valor1 กับตัวเองและเป้าหมายใกล้เคียงชั่วระยะเวลาหนึ่ง (+4% dmg, 3% spd, 4mp)
BraveSpirit2 - ร่ายเวทที่ให้สถานะ Valor2 กับตัวเองและเป้าหมายใกล้เคียงชั่วระยะเวลาหนึ่ง (+6% dmg, 4% spd, 6mp)
BraveSpirit3 - ร่ายเวทที่ให้สถานะ Valor3 กับตัวเองและเป้าหมายใกล้เคียงชั่วระยะเวลาหนึ่ง (+8% dmg, 5% spd, 8 mp)
BraveSpirit4 - ร่ายเวทที่ให้สถานะ Valor4 กับตัวเองและเป้าหมายใกล้เคียงชั่วระยะเวลาหนึ่ง (+10% dmg, 6% spd, 10 mp)

Image
Crusader1 - ท่าโจมตีด้วยพลังแห่งแสงที่คืนพลังชีวิตให้หมาป่า (25dmg, 10 mp, -10 sp)
Crusader2 - ท่าโจมตีด้วยพลังแห่งแสงที่คืนพลังชีวิตให้หมาป่า (35dmg, 12 mp, -12 sp)
Crusader3 - ท่าโจมตีด้วยพลังแห่งแสงที่คืนพลังชีวิตให้หมาป่า (45dmg, 14 mp, -14 sp )
Crusader4 - ท่าโจมตีด้วยพลังแห่งแสงที่คืนพลังชีวิตให้หมาป่า (55dmg, 16 mp, -16 sp)

ImageImage
PowerBreak1 - ท่าโจมตีที่มีผลทำลายอาวุธของเป้าหมาย (-15% atk สูงสุด 15)
ArmorBreak1 - ท่าโจมตีที่มีผลทำลายเกราะของเป้าหมาย (-15% def สูงสุด 15)
PowerBreak2 - ท่าโจมตีที่มีผลทำลายอาวุธของเป้าหมาย (-25% atk สูงสุด 25)
ArmorBreak2 - ท่าโจมตีที่มีผลทำลายเกราะของเป้าหมาย (-25% def สูงสุด 25)

Image
SwordPlus1 - เพิ่มค่าพลังทุกอย่างของดาบที่ใส่ขึ้น (10%)
SwordPlus2 - เพิ่มค่าพลังทุกอย่างของดาบที่ใส่ขึ้น (20%)
SwordPlus3 - เพิ่มค่าพลังทุกอย่างของดาบที่ใส่ขึ้น (30%)
SwordPlus4 - เพิ่มค่าพลังทุกอย่างของดาบที่ใส่ขึ้น (40%)

Image
ArmorPlus1 - เพิ่มค่าพลังทุกอย่างของเกราะที่ใส่ขึ้น (10%)
ArmorPlus2 - เพิ่มค่าพลังทุกอย่างของเกราะที่ใส่ขึ้น (20%)
ArmorPlus3 - เพิ่มค่าพลังทุกอย่างของเกราะที่ใส่ขึ้น (30%)
ArmorPlus4 - เพิ่มค่าพลังทุกอย่างของเกราะที่ใส่ขึ้น (40%)

ImageImage
NoKo1 - ให้โอกาสทำให้ค่า ko ที่ได้รับกลายเป็น 0 เพื่อลดการ knockdown (30%)
NoKo2 - ให้โอกาสทำให้ค่า ko ที่ได้รับกลายเป็น 0 เพื่อลดการ knockdown (45%)
NoKo3 - ให้โอกาสทำให้ค่า ko ที่ได้รับกลายเป็น 0 เพื่อลดการ knockdown (60%)
SecondWind - ฟื้นพลังชีวิตของหมาป่า 50% (ใช้ได้เมื่อ hp เหลือน้อยกว่า 25%)

ImageImage
CrossImpact1 - ท่าโจมตีที่ทำความเสียหายในพื้นที่เป็นรูปกากบาท
CrossImpact2 - ท่าโจมตีที่ทำความเสียหายในพื้นที่เป็นรูปกากบาท
CrossImpact3 - ท่าโจมตีที่ทำความเสียหายในพื้นที่เป็นรูปกากบาท
GrandCross1 - ปักดาบลงพื้น ปลดปล่อยระเบิดพลังจากจุดที่ทำ CrossBreak ครั้งสุดท้าย (-20 sp ,40 mp)

Image
MassResurrection1 - เวทมนตร์ที่ให้โอกาสชุบชีวิตเพื่อนทุกคนขึ้นมาพร้อมกับ hp เต็ม (25% success)
MassResurrection2 - เวทมนตร์ที่ให้โอกาสชุบชีวิตเพื่อนทุกคนขึ้นมาพร้อมกับ hp เต็ม (45% success)

Image

สกิลสาย BladeMaster

Image
BladeFang1 - ท่าโจมตีต่อเนื่องของหมาป่า (12 dmg x 2, 16 sp)
BladeFang2 - ท่าโจมตีต่อเนื่องของหมาป่า (18 dmg x 3, 20 sp)
BladeFang3 - ท่าโจมตีต่อเนื่องของหมาป่า (24 dmg x 4, 24 sp)

Image
Feral Instinct1 - บวกค่าพลังความเสียหายให้กับการโจมตีปกติและให้โอกาสเพิ่มค่า sp ที่ได้รับ (+10% dmg, 5%)
Feral Instinct2 - บวกค่าพลังความเสียหายให้กับการโจมตีปกติและให้โอกาสเพิ่มค่า sp ที่ได้รับ (+15% dmg, 10%)
Feral Instinct3 - บวกค่าพลังความเสียหายให้กับการโจมตีปกติและให้โอกาสเพิ่มค่า sp ที่ได้รับ (+20% dmg, 15%)
Feral Instinct4 - บวกค่าพลังความเสียหายให้กับการโจมตีปกติและให้โอกาสเพิ่มค่า sp ที่ได้รับ (+25% dmg, 20%)

Image Image
Provoke1 - สร้าง hate และหยุดการฟื้นคืนของ hp, mp และ sp ทั้งหมดชั่วขณะหนึ่ง (60 hate, 9 sec)
ArtCancel1 - โจมตีสกัดเพื่อยกเลิกท่าโจมตีของเป้าหมาย (-10 sp)
Provoke2 - สร้าง hate และหยุดการฟื้นคืนของ hp, mp และ sp ทั้งหมดชั่วขณะหนึ่ง (120 hate, 12 sec)
ArtCancel2 - โจมตีสกัดเพื่อยกเลิกท่าโจมตีของเป้าหมาย (-15 sp)

Image Image
CounterStrike1 - ท่าฟันดาบสวนกลับที่นำเอาความเสียหายที่ได้รับมารวมกับพลังของหมาป่า (100% return)
CounterStrike2 - ท่าฟันดาบสวนกลับที่นำเอาความเสียหายที่ได้รับมารวมกับพลังของหมาป่า (200% return)
Impulse1 - ทำให้หมาป่าใช้ counter1 โดยอัตโนมัติเมื่อได้รับความเสียหายเกิน 7% ของ mhp
Impulse2 - ทำให้หมาป่าใช้ counter2 โดยอัตโนมัติเมื่อได้รับความเสียหายเกิน 7% ของ mhp

Image
FeralStrike1 - พุ่งทะลุฉีกผ่านเป้าหมายเพื่อทำความเสียหายเป็นแนวตรง
FeralStrike2 - พุ่งทะลุฉีกผ่านเป้าหมายเพื่อทำความเสียหายเป็นแนวตรง
FeralStrike3 - พุ่งทะลุฉีกผ่านเป้าหมายเพื่อทำความเสียหายเป็นแนวตรง
FeralStrike4 - พุ่งทะลุฉีกผ่านเป้าหมายเพื่อทำความเสียหายเป็นแนวตรง

Image Image
BladeSong1 - ท่าฟันดาบต่อเนื่องอย่างรวดเร็วอยู่กับที่ของหมาป่า (5 hits)
BladeSong2 - ท่าฟันดาบต่อเนื่องอย่างรวดเร็วอยู่กับที่ของหมาป่า (7 hits)
BladeSong3 - ท่าฟันดาบต่อเนื่องอย่างรวดเร็วอยู่กับที่ของหมาป่า (9 hits)
LastBlade1 - เพิ่มการโจมตีครั้งสุดท้ายให้กับ BladeSong ทำความเสียหายตามจำนวนครั้งที่โดน (60 dmg + 5dmg x hits)

Image
DarkEdge1 - ทำให้การโจมตีปกติมีผลลดพลัง sp และ mp ลง 1 และเปลี่ยนเป็น effect dmg เมื่อกดใช้ (3 sec)
DarkEdge2 - ทำให้การโจมตีปกติมีผลลดพลัง sp และ mp ลง 2 และเปลี่ยนเป็น effect dmg เมื่อกดใช้ (5 sec)
DarkEdge3 - ทำให้การโจมตีปกติมีผลลดพลัง sp และ mp ลง 3 และเปลี่ยนเป็น effect dmg เมื่อกดใช้ (7 sec)
DarkEdge4 - ทำให้การโจมตีปกติมีผลลดพลัง sp และ mp ลง 4 และเปลี่ยนเป็น effect dmg เมื่อกดใช้ (9 sec)

ImageImage
LunarEclipse1 - เปลี่ยนหมาป่าให้กลายเป็นเงาสีดำ ทำให้เคลื่อนไหวและโจมตีไกลขึ้น 40% (12 sec)
LunarEclipse2 - เปลี่ยนหมาป่าให้กลายเป็นเงาสีดำ ทำให้เคลื่อนไหวและโจมตีไกลขึ้น 80% (12 sec)
FinalEclipse - เปลี่ยนการโจมตีชาร์จของหมาป่าในสถานะ LunarEclipse ให้เป็น FeralStrike


 แนวทางการเล่นหมาป่า

หมาป่าถือเป็นตัวละครที่มีความยืดหยุ่นในการเล่นสูงมาก เนื่องจากสามารถอัพได้หลายสายและมีความสมดุลในสกิลสูงแต่ทั้ง 2 สายของหมาป่านั้นเรียกได้ว่าแบ่งแยกกันโดยสิ้นเชิงในด้านวิธีการเล่น ในที่นี้จะขอวิเคราะห์ดังนี้ฮะ

สายพาลาดิน (Paladin) สายพาลาดินนั้นเป็นสายที่มีจุดเด่นในด้านของการสนับสนุนเพื่อนร่วมทีม รวมถึงความอึดถึก แต่ก็สามารถทำดาเมจได้ในระดับกลาง ส่วนใหญ่แล้วจะนำจุดเด่นจากสกิลและชุดสวมใส่มาเป็นแนวทางการอัพสเตตัส โดยส่วนใหญ่หมาป่าสายนี้จะอัพ vit def  เป็นหลัก ส่วนความเสียหายต้องเลือกอีกทีว่าเราจะทำความเสียหายจากสกิลหรือฟันธรรมดา ถ้าฟันธรรมดาก็อัด atk แต่ถ้าสกิล ก็อัดที่ Tal แต่อย่างไรก็ตามให้เลือก vit def เป็นหลัก เนื่องจากมีสกิลที่ค่อยสนับสนุนสายนี้ เช่น Armor Plus และ Second wind อยู่ซึ่งจะทำให้โหดได้ตรงสายเลยทีเดียว

สายเบลด (Blade Master) สายนี้เป็นสายที่มีสกิลโจมตีเยอะมาก โดยส่วนใหญ่จะเน้นโจมตีเป็นสกิลต่อเนื่องแถมยังมีสกิลที่ช่วยเพิ่มพลังโจมตีและเพิ่มความเร็วอีก เรียกว่าเป็นสายที่เกิดมาเพื่อไล่ล่าโดยเฉพาะ โดยส่วนใหญ่สายนี้ให้เน้นไปทางด้านโจมตีคืออัพ atk เป็นหลัก ส่วนที่เหลือต้องเลือก ถ้าชอบวิ่งไวกด agi อยากสกิลแรงอัพ tal ถ้าอยากให้เกิดมาแรงหมดก็กด atk+tal ไปเลยที่เหลือก็ แนะนำให้ mix เอาระหว่าง vit กับ agi ฮะ สายนี้เป็นสายที่ค่อนข้างเก่งในด้านการโจมตี แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับ step ของผุ้เล่นเป็นหลักฮะ

เกมส์ 12Tails มีความหลากหลายในการอัพเสตตัสและการเล่นมาก นี่เป็นเพียง แนวทางการอัพ แนวทางหนึ่งเท่านั้น ขอให้ใช้วิจารณญานในการรับชม ฮะ

ที่มา http://www.bigbugstudio.com/

2 ความคิดเห็น:

ราตรีสีขาว กล่าวว่า...

การันตีเลยพาลาดินสายDef+Vitโหด
หาดาบโบดาสใส่atk+48
ที่ส่วนชุดใส่ตามธรรมดาdef+vitอย่างเยอะ
ถึกสุดๆอะ-*-
ดาเมจไม่ต้องห่วงSwordPlus+60% atkก็เกิน 70
แต่หลังๆไม่แน่ใจว่าเป็นไง

SweetKung กล่าวว่า...

อันนี้เด้วผมจะทำ Guide วัดกันสายต่อสายให้อีกที ฮะ เอาให้เห็นภาพกันไปเลย!! :)

แสดงความคิดเห็น